Квалiфiкацiя учасникiв

Процедура закупiвлi: Відкриті торги з публікацією англ. мовою
Процедуру оголошено: 6 лист. 2021 (останні зміни: 21/02/2022 17:47:41 )
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-11-06-000224-b

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201615 Чортків - (Теребовля - Білобожниця) через Скородинці на ділянці км 0+000 - км 21+700 (окремими ділянками) Тернопільської області (з розробкою проектної документації)

Очікувана вартість
з урахуванням ПДВ
10 506 000.00 UAH
Категорія замовника Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест» – відповідно до п.3 ч.1. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020 р. – юридична особа яка забезпечує потреби держави або територіальної громади та є одержувачем бюджетних коштів . Усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції Учасника, складаються українською мовою. Місце знаходження замовника - 46017, вул. Київська, 3А, м. Тернопіль, Тернопільська область. Код ЄДРПОУ - 32865587. Пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції (відповідно до оголошення про закупівлю). Документ, що підтверджує надання Учасником забезпечення пропозиції повинен бути оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України. Строк дії забезпечення пропозиції (строк дії гарантії) – не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку подання пропозицій, яка вказана в оголошенні на веб-порталі Уповноваженого органу. Гарантія повинна бути безвідкличною. Гарантія має передбачати лише можливість сплати всієї суми, на яку вона видана (часткові сплати-заборонені).

Current average repair of the public road of local significance С 201615 Chortkiv - (Terebovlia - Bilobozhnytsia) through Skorodyntsi on the section km 0 + 000 - km 21 + 700 (separate sections) of Ternopil region (with development of project documentation)

Customer category Ternopilkomuninvest Municipal Enterprise - in accordance with clause 3 part 1. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new wording of 19.04.2020 - a legal entity that meets the needs of the state or territorial community and is the recipient of budget funds. All documents related to the Bidder's tender offer shall be drawn up in the Ukrainian language. Location of the customer - 46017, street Kyivska, 3A, Ternopil, Ternopil region. The USREOU code is 32865587. The offer must be accompanied by a document confirming the provision of security by the Bidder (according to the procurement notice). The document confirming the provision of the bid by the Bidder must be executed in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine. The term of the tender security (warranty period) is not less than 90 calendar days from the date of the deadline for submission of proposals, which is specified in the announcement on the web portal of the Authorized Body. The warranty must be irrevocable. The guarantee should provide only for the possibility of payment of the full amount for which it is issued (partial payments are prohibited).
Ідентифікатор закупівлі
UA-2021-11-06-000039-c
ID
2c1c7a189c59426484bb143a983b9d6f
Сума гарантії
310 000 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни
52 530.00 UAH з урахуванням ПДВ
Вид предмету закупівлі
Послуги
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 201615 Чортків - (Теребовля - Білобожниця) через Скородинці на ділянці км 0+000 - км 21+700 (окремими ділянками) Тернопільської області (з розробкою проектної документації)
1
10 443 198.00 UAH
відсутня
Переможець
Оскарження результатів кваліфікації
Перiод оскарження результатів кваліфікації пропозиції закінчився
2
10 447 470.00 UAH
відсутня
Не розглядався