Тарифна політика/Tariff policy

Ціна доступу до онлайн-сервісу визначається за наступними тарифами:

За подання пропозицій/тендерних пропозицій оператор авторизованого електронного майданчика справляє з учасника плату в розмірі*

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оператор авторизованого/попередньо авторизованого електронного майданчика повертає плату учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиція учасника/переможця була відхилена.

З переможця відбору в електронному каталозі Prozorro Market, з яким замовник уклав договір про закупівлю**


* Встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків".

** Встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу". Розраховується від загальної суми договору, який укладено між кваліфікованим постачальником та замовником через електронний каталог Prozorro Market.

*** Пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14

ПКУ. Для цілей вказаного пункту до програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них.У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, Оператор Електронного майданчика повертає винагороду учаснику/переможцю, крім випадків, коли пропозиція учасника/переможця була відхилена.